Låneinstitut

Annonser

Länkar till information om bolåneinstitut

Artikeln så fungerar bolånet på webbplatsen E24 skriver bl.a. att de flesta banker och bolåneinstitut erbjuder ett så kallat lånelöfte samt att många bostadslåneinstitut kan erbjuda en försäkring som hjälper dig att betala dina lånekostnader om du blir sjuk eller arbetslös.

Enligt en artikel i 'Privata Affärer' daterad 2006-11-15 har ökningstakten av skulder i bolåneinstitut och banker tappat fart, och i bolåneinstituten har ökningen av hushållens skulder blivit klart lägre under det tredje kvartalet.

Enligt ett tilläggsdirektiv från boutredningen ska en nationell bostadssamordnare föra en dialog med och inhämta synpunkter från bolåneinstituten i syfte att kartlägga hinder och förutsättningar för ungdomar och unga vuxna att få lån för att köpa sig en bostad. Uppdraget ska även omfatta en inventering av vilka krav som låneinstituten ställer på dem som söker lån för att finansiera sitt bostadsköp och då identifiera eventuella skillnader i bedömningen av unga som söker bostadslån eftersom bedömningarna kan skilja sig åt mellan olika låneinstitut.

Annonsmarknaderna har en sida med länkar relaterade till låneinstitut.


Mäklare
Bostadslån