Annonsera här via Google AdWords

Fastighetsmäklare

Denna sida innehåller länkar till information som kan vara av intresse främst för dig som planerar att köpa bostad via en fastighetsmäklare, men kanske även för dig som vill sälja bostadsrätt via en mäklare. Enligt länkarna i stycket nedan finns det oseriösa mäklare, och resten av styckena på denna sida innehåller länkar till sidor som kan hjälpa dig att minska risken för att ha något att göra med en sådan fastighetsmäklare (d.v.s. du kan t.ex. kontrollera svarta listor och branchorganisationerna för att se om den aktuella mäklaren har blivit varnad tidigare)

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en statlig myndighet för frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarnämnden för ett register över fastighetsmäklare. Av detta framgår bland annat om en person är registrerad som fastighetsmäklare och om tillsynsmyndigheten meddelat mäklaren varning.

Enligt Mäklarsamfundet är 70% av mäklarkåren ansluten till Mäklarsamfundet som bl.a. har en ansvarsnämnd och en disciplinnämnd som kan yttra sig om en en mäklarens agerande är godtagbart eller inte respektive om en medlem t.ex. har brutit mot samfundets etiska regler.

Fastighetsmäklarförbundet organiserar mer än 1100 fastighetsmäklare över hela landet och har en webbplats som bl.a. innehåller information om Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN vilket är en branschnämnd som prövar tvister där en fastighetsmäklare är part; det kan t ex gälla ett ersättningskrav eller en provisionstvist.

Annonsmarknaderna har också en sida med länkar relaterade till fastighetsmäklare.


Bolån
Mäklare