Låg ränta

Annonser

Länkar till information relaterad till låg ränta

Tidningen 'Privata Affärer' har ett diskussionsforum där det bl.a. har diskuterats om hög elller låg ränta är ett relativt begepp.

Villatidningen 'Vi i Villa' har en avdelning om Villaekonomi där man kan ställa frågor till experter och bland de tidigare frågorna finns en fråga om man ska koncentrera sig på vem som erbjuder lägst ränta eller om det finns andra aspekter att ta hänsyn till.

Det kommunägda bostadsföretaget Sigtunahem har en webbsida där de beskriver framväxten av allmännyttan. Här framgår det att bostadssociala utredningens förslag innehöll olika komponenter bl.a. att staten skulle ta på sig riskansvaret för bostadsbyggandet, det vill säga lämna topplånen och hålla en låg ränta på dem.

Konsumentverket har en sida om att bygga hus där det står att hussäljare ofta erbjuder kontakter med långivare men att man även bör undersöka andra alternativ på lånemarknaden eftersom du kanske kan få bättre villkor på annat håll. Vidare skrivs det att det vanligtvis behövs flera lån. Dels ett bottenlån med relativt låg ränta och lång lånetid (löptid). Dels ett eller flera topplån som ska betalas på några få år och till en högre ränta.

Skatteverket har en webbsida om räntefritt lån eller lån med låg ränta som skriver att en skattepliktig ränteförmån uppkommer om arbetsgivaren lämnar ett räntefritt lån eller ett lån där räntan är lägre än marknadsräntan till en anställd.

Enligt Svenska Dagbladet i juni 2003 uppstod då den lägsta räntan någonsin sedan EMU bildades när Europeiska centralbankens då beslutade att sänka euroräntan med hela 0,5 procentenheter till 2,0 procent, vilket var den lägsta euroräntan sedan den Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU) startade 1999.


Mäklare
Låneinstitut