Bolån annonser

Bolån - länkar till information

Konsumentverket har publicerat en rekommendation om information vid bolån där de bl.a. skriver att förhandlingar mellan europeiska långivare och konsumentorganisationer inom EU har resulterat i en frivillig uppförandekod för information vid bostadslån.

Finansinspektionen har en sida med frågor och svar om att låna pengar där de bl.a. skriver att om man tar ett bolån med bunden ränta så ska man få information om att det går att lösa lånet i förtid.

Tidningen 'Dagens Nyheter' publicerade i december 2006 notisen bolån pressar bankernas vinster som i korthet kan sammanfattas med att det är den hårda konkurrensen om kunderna som krymper marginalerna trots att bl.a. låneinstitut har haft en positiv utveckling de senaste tre åren.


Låg ränta
Mäklare